Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa, Česko | Liberecký kraj, Česká Lípa
Zřizovatel: Nezisková organizace

Dům s pečovatelskou službou
Česká Lípa Ústecká 2855Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům s pečovatelskou službou se nachází v okrajové části města Česká Lípa v sídlištní zástavbě. Jde o dům panelového typu s byty zvláštního určení.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Objekt disponuje 108 bytovými jednotkami o velikosti 1+0 (z toho 77 je s balkónem a 31 bez balkónu) a 1 bytovou jednotkou o velikosti 1+1, která je také bez balkónu. Ubytování je celoroční s poskytováním pečovatelské služby.

V objektu je k dispozici ordinace praktického a zubního lékaře, společenská místnost, kadeřnictví, knihovna. Pro návštěvy obyvatel jsou k dispozici 2 dvoulůžkové pokoje pro hosty, které je možné po předchozí domluvě za poplatek 90,- Kč/osoba/noc využít. Pro relaxaci mohou obyvatelé využít zimní zahrady, terasy a zahradu. Nedaleko objektu je zastávka městské autobusové dopravy, která usnadní obyvatelům přístup do města.

Organizace Sociální služby města České Lípy je zřízená městem Česká Lípa a zajišťuje poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba, Domovy pro seniory a spravuje byty a budovy zvláštního určení.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 487 522 896
vavrova@ssmcl.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace
Web: www.ssmcl.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010