Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Mánesova 47, 680 01 Boskovice, Česko | Blansko, Jihomoravský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Boskovice Mánesova 2203Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům je v majetku Města Boskovice. O obsazení bytů rozhoduje Rada města, na základě podkladů zpracovaných Městskou správou sociálních služeb Boskovice, která přijímá žádosti o nájem bytu v DPS.  Městská správa sociálních služeb Boskovice je provozovatelem a správcem tohoto Domu s pečovatelskou službou.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V domě je 86 bytů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Pečovatelská služba Městské správy sociálních služeb Boskovice
Telefon:
+420 516 455 420
+420 606 714 995
E-mail:
kutilova.msss@boskovice.cz
Vedoucí pečovatelské služby


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Boskovice
Web: https://www.boskovice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Mánesova 47, 680 01 Boskovice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010