Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Bohutice 8, 671 76 Bohutice, Česko | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Bohutice 138Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V Domě je 9 bytových jednotek. Dům je ve vlastnictví Obce Bohutice.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V pracovní dny jsou obyvatelům k dispozici pečovatelky z Centra sociálních služeb ze Znojma a zaměstnanci města, kteří zajišťují pomoc při každodenních potřebách. Na základě žádosti o ubytování v Domě s pečovatelskou službou se nájemce zavazuje, že bude využívat tyto služby poskytované Centrem sociálních služeb Znojmo.

Občan podá žádost na Úřad obce, kde bude registrována a uložena na schváleném formuláři spolu s vyplněným dotazníkem pro údaje potřebné k posouzení schválených kritérií.

Úplnost dokladů posuzuje pracovnice úřadu. O přidělení bytu v DPS rozhoduje zastupitelstvo obce.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Město:
Telefon:
+420 515 336 315
E-mail:
oubohutice@tiscali.cz


Pečovatelská služba Znojmo:
Telefon:
+420 515 241 001
+420 739 380 115
E-mail:
kmotorkova.z@cssznojmo.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Bohutice
Web: http://www.bohutice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Bohutice 8, 671 76 Bohutice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010