Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Tyršova 436, 388 01 Blatná, Česko | Jihočeský kraj, Strakonice
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Blatná DPS Tyršova 436Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelskou službu v DPS zajišťuje Domov pro seniory Blatná. Kancelář se nachází v suterénu domu. Pracovní doba pečovatelské služby je Po – Pá 06:30 – 19 hodin, So – Ne 07:30 – 13:30. Podrobné informace o službě jsou k dispozici na stránkách Domova pro seniory Blatná http://www.domovblatna.cz/.

Byty jsou užívány dle nájemní smlouvy, kterou na základě rozhodnutí RM uzavírá nájemník s Městem Blatná prostřednictvím Technických služeb Města Blatná. Smlouva se podepisuje na dobu určitou, a to na jeden rok s doložkou, podle které se automaticky prodlužuje vždy o jeden rok.

Přidělení bytu se řídí Zásadami pro přidělení bytu zvláštního určení do DPS (formulář vložen) schválenými Radou města Blatná usnesením  č. 268/18 ze dne 15.08.2018. Zájemci o přidělení bytu v DPS jsou evidováni na základě podané písemné žádosti (formulář vložen) na sociálním odboru Městského úřadu v Blatné.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Pečovatelská služba Domova pro seniory:
Telefon:
+420 775 196 343
E-mail:
pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
Sociální pracovnice:


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Blatná
Web: https://www.mesto-blatna.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Tyršova 436, 388 01 Blatná, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010