Dům s pečovatelskou službou v Bělé

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Bělá 104, 511 01 Turnov, Česko | Liberecký kraj, Semily
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou v Bělé
Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.  

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

PS Mírová pod Kozákovem se nachází v Domě s pečovatelskou službou Bělá, čp. 104. Pečovatelská služba je poskytována na území obce Mírová pod Kozákovem (která se skládá ze 4 katastrů - Bělá, Sekerkovy Loučky, Loktuše, Vesec)  a to uživatelům žijícím ve vlastní domácnosti nebo v Domě s pečovatelskou službou.

Kapacita: 36 bytů – z toho 26 garsoniér (cca 33m2) a 10 bytů pro dva (cca 45 m2).

Žádost může zájemce podat jak v DPS Bělá, tak i na Obecním úřadě Mírová p.K. Žádost je poté zaregistrována Obecním úřadem, pod jednacím číslem. Se zájemcem je provedeno místní šetření s pracovníkem sociálního odboru a žádost poté postupuje ještě ke schválení Radou Obce Mírová pod Kozákovem. Pokud žadatel splňuje veškerá kritéria pro přijetí, nachází se v nepříznivé soc. situaci, má potřebu využívat pečovatelské služby, v DPS je volný byt, žadatel je přijat.

V DPS je zakázáno kouřit a chovat zvířata.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 721 526 316
dpsbela@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Mírová pod Kozákovem
Web: www.mirova.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Bělá 104, 511 01 Turnov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010