Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Tyršova 385, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česko | Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Bělá pod Bezdězem Tyršova 385Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V Domě s pečovatelskou službou je 18 bytů pro jednotlivce a 5 bytů pro manželské páry či partnerské dvojice.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

O přidělení bytové jednotky v DPS rozhoduje Rada města Bělá pod Bezdězem na základě podkladů, které předkládá správní odbor. Správní odbor také přijímá žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS a vede jejich evidenci.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Město:
Telefon:
+420 326 700 924
E-mail:
spravni@mubela.cz
evidence obyvatel, DPS, rybářské lístky


Pečovatelská služba Mladá Boleslav:
Telefon:
+420 326 735 245
+420 739 588 722
E-mail:
dps.svikova@seznam.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Bělá pod Bezdězem
Web: https://www.mubela.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Tyršova 385, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010