Dům s pečovatelskou službou U sv.Anny

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Běchovice, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 9
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 281 045 783   | e-mail: martin@cssb.cz

Dům s pečovatelskou službou U sv.Anny
Praha 9, Za poštovskou zahradou 479

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je vedle pečovatelské služby.

Dům je v majetku obce. Přidělení bytu schvaluje Rada městské části Praha – Běchovice, které rovněž dává souhlas k uzavření nájmu bytu v DPS pro konkrétního žadatele. Na základě tohoto písemného souhlasu uzavírá nájemce a organizace svým jménem písemnou smlouvu o nájmu bytu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 281 045 783
martin@cssb.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha-Běchovice
Web: http://www.praha-bechovice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Běchovice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010