Dům s pečovatelskou službou U sv.Anny

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Běchovice, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 9
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 281 045 783   | e-mail: martin@cssb.cz

Dům s pečovatelskou službou U sv.Anny
Praha 9, Za poštovskou zahradou 479 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je vedle pečovatelské služby.

Dům je v majetku obce. Přidělení bytu schvaluje Rada městské části Praha – Běchovice, které rovněž dává souhlas k uzavření nájmu bytu v DPS pro konkrétního žadatele. Na základě tohoto písemného souhlasu uzavírá nájemce a organizace svým jménem písemnou smlouvu o nájmu bytu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 281 045 783
martin@cssb.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha-Běchovice
Web: http://www.praha-bechovice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Běchovice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010