Dům s pečovatelskou službou Areál Zátiší

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Urešova 1757, 148 00 Praha-Kunratice, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 4
Zřizovatel: Soukromá společnost
Telefon: +420 222 532 700

Dům s pečovatelskou službou Areál Zátiší
Praha 4 Kunratice, Urešova 1757

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Stravování

Moderní bytový dům se 130 bezbariérovými byty, soukromý park, nepřetržitá asistence, společné aktivity, služby na míru a péče podle potřeb našich obyvatel.

Součástí komplexu jsou dva čtyřpodlažní domy s plně bezbariérovými byty určenými pro komfortní bydlení v soukromí, vnitřní atrium o ploše 430 m2, soukromý park o rozloze 8 000 m2, recepce s 24 hodinovým provozem a dále: restaurace s kavárnou Café Zátiší, ordinace praktického lékaře, fyzioterapie, společenský sál, knihovna s čítárnou.

Byt v Zátiší si můžete koupit nebo jen pronajmout a platit měsíční nájemné. Můžete si také byt koupit, dočasně v něm ubytovat někoho jiného a nastěhovat se později, až uznáte za vhodné.

Nabízíme rovněž krátkodobé - odlehčovací pobyty, a to v minimální délce jednoho týdne. Pro tyto pobyty máme k dispozici zcela vybavené byty s možností celodenního stravování v restauraci

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 222 532 700

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Soukromá společnost
ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s.
Web: https://www.zatisi.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Urešova 1757, 148 00 Praha-Kunratice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010