Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Albrechtická 1074, 434 01 Most, Česko | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Most Albrechtická 1074Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V domě je 60 bytů.

Stravování

Pečovatelská služba zajišťuje obědy u smluvních dodavatelů.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je v majetku Města Most. Městský úřad Most pověřil správou Domu s pečovatelskou službou svou příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb v Mostě, která zde vykonává pečovatelskou službu.

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy o užívání bytu v domech s pečovatelskou službou podává zájemce na adresu sídla Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace, Barvířská 495, 434 01 Most. O žádostech rozhoduje komise složená ze zástupců MSSS v Mostě – p. o., odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu a společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 476 701 659
veronika.jakubcova@msss-most.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Statutární město Most
Web: https://www.mesto-most.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Albrechtická 1074, 434 01 Most, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010