Domov pro osoby se zdravotním postižením Most

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Mostecká 974/10, 614 00 Brno-sever-Husovice, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst
Telefon: +420 : 778 747 028   | e-mail: most@cssbrno.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Most
Brno, Mostecká 974/10

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny. Podporujeme a pomáháme osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením díky kombinaci zdravotního postižení a nevhodného bydlení.

Ubytování a prostředí

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Most je podpora a pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením díky kombinaci zdravotního postižení a nevhodného bydlení. Poskytujeme jim důstojnou malokapacitní pobytovou službu a podporujeme v řešení jejich nepříznivé sociální situace. Plně s respektem k soukromí a individuálním potřebám se snažíme vytvářet podmínky pro seberealizaci a důstojný život.
Službu poskytujeme plnoletým osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo prodělané závislosti na návykových látkách, jsou bez přístřeší nebo mají bydlení nejisté či nevyhovující a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let

Typ zařízení

domov pro os. se zdr. postižením

Kontakty

+420 : 778 747 028
most@cssbrno.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociálních služeb Brno
Web: http://www.css.brno.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Mostecká 974/10, 614 00 Brno-sever-Husovice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010