Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Zámek Liblín, 331 41 Liblín, Česko | Plzeňský kraj, Rokycany
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 147 míst

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Liblín Zámek 1

Pobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Ubytování a prostředí

Domov  je umístěn v budově bývalého zámku a dvou menších dřevěných objektech, tzv. Finských domcích. Budova zámku  má 3 podlaží. Je zde celkem 43 pokojů.

Ubytování je zařízeno v 1, 2, 3 a vícelůžkových pokojích. Ve druhém nadzemním podlaží jsou ubytováni muži, ve třetím nadzemním podlaží ženy.

Sociální zařízení a koupelny jsou společné a jsou umístěny na každém ze tří oddělení našeho zařízení.

Stravování

Domov má vlastní kuchyni.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotnická péče je zajištěna každý den v ordinaci domova v rozsahu 2 hodin praktickým lékařem, 1 x za 14 dnů lékařem psychiatrem a internistou, oční a zubní lékař přijíždí 1 x měsíčně.

Aktivizace, vzdělávání

V rámci pracovní terapie se uživatelé podílejí na pomocných a úklidových pracích venkovních prostor, pomáhají při sázení květin, při jejich pletí, zalévání, okopávání, při úklidu trávy a listí. Dalšími činnostmi jsou práce v keramické a výtvarné dílně.

Muzikoterapie, pohybová terapie, canisterapie, kroužek vaření, kroužek kutilů, filmový klub, PC kroužek, bohoslužba.

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let

Typ zařízení

domov pro os. se zdr. postižením

Kontakty

+420 773 788 866
skubalova.pavlina@dssliblin.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Web: http://www.dssliblin.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové
Třílůžkové
1

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)

Adresa zařízení: Zámek Liblín, 331 41 Liblín, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010