Domov pro osoby se zdravotním postižením

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro os. se zdr. postižením
Adresa: Smečno Castle, 273 05 Smečno, Česko | Kladno, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 75 míst

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Smečno Pod LipamiPobytová sociální služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

Ubytování a prostředí

Služba je poskytována v objektu zámku, který leží v obci Smečno.

Materiální, technické a hygienické podmínky jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám. Ubytování uživatelů je v 1, 2, 3, 4 a vícelůžkových pokojích.

Uživatelé mají k dispozici kuchyňky s vybavením, kde si mohou vařit dle vlastního uvážení sami nebo za podpory personálu.

Stravování

Součástí poskytované služby jsou celodenní stravovací služby, zajištěné vlastním stravovacím zařízením.

Aktivizace, vzdělávání

Uživatelé mohou libovolně zúčastnit činností, které se hlavně skládají ze sociálního učení a z učení praktických každodenních činností. Uživatelé chodí na procházky, učí se samostatně nakupovat, orientovat se ve městě, využívat veřejně dostupné služby (pošta, kadeřník, veřejná doprava, kostel apod.).

Paměťová cvičení, procvičování jemné motoriky, relaxační cvičení, poslech hudby, společenské hry, předčítání knih, promítání filmů, pečení, výtvarné činnosti, procházky, výlety, činnosti dle přání klientů.

Uživatelé mají možnost využívat prostor výtvarné dílny, která je stále otevřena. Zde se mohou věnovat svým oblíbeným zálibám, jako jsou výtvarné činnosti, ruční práce apod.

Relaxační odpoledne – zaměřeno na různé druhy aktivit, jako je hraní společenských her, keramika, batikování, korálkování aj.

Další informace

Služba je přednostně poskytována seniorům ze Středočeského kraje.

Dostupnost je autobusovou dopravou z měst Kladno a Slaný.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

domov pro os. se zdr. postižením

Kontakty

Telefon:
+420 725 957 852
E-mail:
tonova@dpodlipami.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Web: https://www.dpodlipami.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové
Třílůžkové
1

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Bazální stimulace
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Smečno Castle, 273 05 Smečno, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010