Domov penzion pro důchodce Beroun

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Na Parkáně 111, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česko | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Domov penzion pro důchodce Beroun
Beroun DS Na ParkáněDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Penzion pro důchodce Beroun má 46 bytů, z toho 39 je 1+KK a 7 bytů je 2+KK. Jsou situovány v 1. - 4. patře penzionu. Kapacita je 53 obyvatel.

Přízemí budovy penzionu nabízí komerční služby, které slouží nejen obyvatelům penzionu, ale i ostatním obyvatelům města Beroun. Můžete zde od pondělí do pátku využít služeb kadeřnictví, pedikúry a kuchyně s jídelnou.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Domov penzion pro důchodce Beroun (Dům s pečovatelskou službou s rozšířenými službami) je příspěvkovou organizací města Beroun. Zajišťuje provoz domu s pečovatelskou službou.

Podmínky pro umístění osob v bytech zvláštního určení si určuje obec, která je zřizovatelem tohoto domu s pečovatelskou službou. Bližší informace o podmínkách přijetí do domu s pečovatelskou službou  najdete  na Městském úřadě Beroun – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Pod Kaplankou 21, 266 43, Beroun – Město.

Péče o obyvatele zahrnuje sociální služby, poskytované prostřednictvím pečovatelské služby Domova penzionu pro důchodce Beroun, která sídlí v přízemí této budovy.

Pečovatelská služba je obyvatelům Penzionu k dispozici denně včetně sobot, nedělí a svátků v době od 7:00 do 19:00.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 311 610 351
+420 311 610 354
+420 311 610 355
E-mail:
dpdberoun@tiscali.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov penzion pro důchodce Beroun, Příspěvková organizace
Web: https://www.mesto-beroun.cz/organizace/socialni-sluzby/domov-penzion-pro-duchodce-1/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Na Parkáně 111, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010