Denní stacionář ŽIVOT 90

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 1
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 222 333 548   | e-mail: vaclava.snitila@zivot90.cz

Denní stacionář ŽIVOT 90
Praha 1, Karolíny Světlé 286/18

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum pro seniory je umístěno ve II. patře budovy. Bezbariérová budova, situovaná v centru města tak, že je snadno přístupná. Je vybavena a přizpůsobena pro pobyt lidí s pohybovými handicapy, lidí s tělesným postižením různého typu i pro vozíčkáře. Chodby, spojovací koridory i hygienická zařízení ve všech patrech jsou vybaveny madly a sprchovacími židlemi.

 

 

 

Aktivizace, vzdělávání

Uživatelé mají k dispozici v sídle organizace vybavenou tělocvičnu, klubovny, učebny, kavárnu a restauraci. Společně pečeme, zdobíme, velikonoční a vánoční věnce, navštěvujeme výstavy, chodíme na vycházky, trénujeme paměť, nebo si zpíváme a účastníme se canisterapie. Je zde také umístěna půjčovna kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené a pracovna fyzioterapie.

S ohledem na zhoršené pohybové schopnosti seniorů máme k dispozici kompenzační pomůcky, které si u nás mohou klienti zapůjčit.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Uživatelé denního pobytu bývají často bývalými uživateli pobytové služby, jejichž situace se zlepšila a není již nutné využívat 24 hodinovou péči. Poskytované služby v rámci ambulantního pobytu jsou stejné, jako u pobytové služby s výjimkou ubytování.

Senioři mohou docházet do našeho centra pouze přes den a strávit s námi příjemný čas ve společnosti svých vrstevníků.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 222 333 548
vaclava.snitila@zivot90.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Gerontologický institut, o.p.s.
Web: https://www.zivot90.cz/cs
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010