Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Roztocká 33/13, 160 00 Praha-Suchdol-Sedlec, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Nezisková organizace

Denní stacionář
Sedlec , Roztocká 13

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Objekt není bezbariérový.

Zahrada (cca 800m2), s hřištěm na volnočasové aktivity, pobyt venku a pracovní zácvik (zahradnická skupina).

Dílna se zaměřením především na výrobu keramiky, výtvarné techniky a práce se dřevem.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

:+420 233 324 363
sdm.sedlec@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov Sedlec SPMP o.p.s.
Web: http://www.sdmsedlec.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Roztocká 33/13, 160 00 Praha-Suchdol-Sedlec, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010