Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Vinohradská 1201/159, Žižkov, 100 00 Praha 10, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 5 míst

Denní stacionář
Domov pro seniory, Hagibor, PrahaDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Areál tvoří dvě budovy.

Denní stacionář se nachází v prvním patře historické budovy. V budově je také jídelna, ordinace praktického lékaře Domova a dalších externích specialistů.

K dispozici je klientům odpočívárna a další přilehlé prostory včetně společné terasy a zahrady. Toalety pro klienty jsou umístěny na chodbě.

 

Stravování

Kuchyně se řídí pravidly židovské víry a v kuchyni jsou vařena pouze košer jídla. Vaří se ve dvou zcela oddělených kuchyních, a to masité a mléčné. Oddělené jsou i výdejny a k dispozici jsou dva kompletně vybavené sety nádobí a příborů.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Za socializmu byla budova a pozemky na Hagiboru vyvlastněny a budova využívána jako nemocnice. Budova byla následně navrácena Židovské obci v Praze. Domov byl uveden do provozu v květnu 2008.

Zásady péče v Domově vychází z obecných zásad judaismu, a proto se také dodržují židovské tradice, slaví se židovské svátky a poskytuje se košer stravování.

Klient není povinen se přihlásit k trvalému pobytu v Domově.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 226 235 256
sociální pracovník


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Židovská obec v Praze
Web: https://www.kehilaprag.cz/cs
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Společenská místnost
Jídelny
Kuchyně
Zahrada
Ordinace praktického lékaře
V dosahu veřejné dopravy
Kaple

Služby, zahrnuté v ceně

Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)

Adresa zařízení: Vinohradská 1201/159, Žižkov, 100 00 Praha 10, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010