Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Domov Důchodců Praha 4-HÁJE, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 11-Háje, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Nezisková organizace

Denní stacionář
Praha Háje K milíčovu 1Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Aktivizace, vzdělávání

Každodenní kondiční cvičení, Trénink paměti, Logopedický trénink/procvičování mimiky, Grafomotorický trénink a trénink jemné motoriky, Tvůrčí činnosti.

Odpoledne po poledním odpočinku patří volnočasovým aktivitám jako procházky, nebo vycházky na zahradu, hraní deskových/karetních her, poslech hudby, zpěv a podobně.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Celodenní péče (8 hodin): 185 Kč


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 271 198 522
+420 725 810 276
E-mail:
stacionar@dshaje.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov pro seniory Háje
Web: www.dshaje.cz
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Domov Důchodců Praha 4-HÁJE, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 11-Háje, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010