Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Branická 43/55, 140 00 Praha 4-Krč, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 8 míst

Denní stacionář
praha-4-ustav-bránik- DPSDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Aktivizace, vzdělávání

Mezi nejoblíbenější zájmové činnosti patří muzikoterapie se svou hrou na hudební nástroje, zpěvem či jen poslouchání hudby. Tato forma terapie funguje zároveň jako komunikační kanál mezi uživateli napříč všemi druhy a stupni regresívních onemocnění.

Uživatelé se dále mohou zapojit do pečení a přípravy drobných pokrmů, jemného malování nebo tvorby menších uměleckých předmětů – tímto způsobem cvičí motorické schopnosti uživatele.

DS disponuje řadou ergoterapeutických pomůcek, které umožňují procvičovat mozkové funkce, paměť a orientační schopnosti.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Nachází se v přízemí DPS Branická 43/55, 140 00 Praha 4

Doprava:

     

  • autobus č. 170, 196, 197 – zastávka „U Staré pošty„
  •  

  • tramvaj č. 3, 17 – zastávka „Přístaviště“

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 605 241 550
E-mail:
pavla.barova@uss4.cz
Vedoucí denního stacionáře


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace
Web: http://apl.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=2718136
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Branická 43/55, 140 00 Praha 4-Krč, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010