Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Tyršova 1359, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, Česko | Nymburk, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 4 míst

Denní stacionář
Poděbrady Tyršova 1359Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 775 576 058
E-mail:
szekelyova@centrum-podebrady.info


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
Web: https://centrum-podebrady.info
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Tyršova 1359, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010