Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Kylešovská 4, 746 01 Opava, Česko | Moravskoslezký kraj, Opava
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 20 míst

Denní stacionář
Pečovatelská služba, OpavaDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.  

Ubytování a prostředí

Je to zařízení rodinného typu, proto se pořádají také milá setkávání s rodinami uživatelů služeb.

Aktivizace, vzdělávání

Trénink paměti – hry s písmeny, křížovky, hádání slov ve větě a podobně

Canisterapie, muzikoterapie – léčebné působení psa na člověka a léčba hudbou

Práce s hlínou, papírem pečení a podobně – léčba pomocí manuálních činností k procvičování jemné motoriky

Mezigenerační setkávání  - pravidelné setkávání klientů, zaměstnanců a rodinných pečovatelů, návštěva dětí z MŠ a ZŠ.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Osoby od 60 let věku, které přes den nemohou nebo nechtějí zůstávat sami a odpoledne si přejí vrátit se do svého domova.

Klientům z Opavy, z příměstských části Opavy a z obcí do vzdálenosti 7 km od Opavy, nabízíme službu přepravy z místa bydliště do stacionáře a zpět dle Ceníku.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 553 710 915
+420 603 731 845
+420 728 194 000
E-mail:
anezka@charitaopava.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Opava
Web: https://www.charitaopava.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Kylešovská 4, 746 01 Opava, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010