Denní stacionář pro seniory

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Barvířská 495, 434 01 Most, Česko | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 4 míst

Denní stacionář pro seniory
Most, Barvířská 495

Stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Denní pobyt mohou klienti využívat dle potřeby, nemusí se jednat o každodenní využívání této služby, ale pobyty mohou být i 2-3 x týdně.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 721 276 743
osmerova@msss-most.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Web: https://www.mesto-most.cz/mestska-sprava-socialnich-sluzeb-v-moste/os-1530/p1=71977
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Barvířská 495, 434 01 Most, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010