Denní stacionář Domovinka

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh, Česko | Olomoucký kraj, Šumperk
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst

Denní stacionář Domovinka
Denní stacionář Domovinka, ZábřehDenní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

K budově náleží prostorná zahrada a celý objekt je řešen bezbariérově.

Aktivizace, vzdělávání

Péče je poskytována odborně vzdělaným personálem s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů.

Rozvoj rozumových schopností a procvičování získaných dovedností a znalostí (trénování paměti, vaření, práce s PC, domácí práce, společenské hry, apod.)

Pohybové aktivity (zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, relaxaci, uvolnění tenze a podporu správného držení těla),

Aktivity s hudbou a se zpěvem (zpěv s doprovodem, poslechová činnost, hudební kvízy a rozhovory o hudbě a hudebních skladatelích, živá hudba, apod.),

Výtvarné aktivity (práce s textilem, papírem, přírodninami, apod.),

Další informace

Vlastníkem objektu je Město Zábřeh a Charita zde působí v roli provozovatele služby.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Zařízení je určeno zejména pro klienty ze Zábřeha a blízkého okolí.

Průměrný věk našich uživatelů je 83 let.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

Telefon:
+420 583 414 622
+420 736 509 438
E-mail:
domovinka@charitazabreh.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Zábřeh
Web: http://www.zabreh.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Bazální stimulace
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Doprovod k lékaři nebo na pochůzky
Kadeřník/holič
Manikúra/Pedikúra
Zařizování (dle pokynů klienta)

Adresa zařízení: Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010