Denní stacionář Domino

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Ostrá 2898/1, 616 00 Brno-Žabovřesky, Česko | Brno - město, Jihomoravský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 20 míst
Telefon: +420 541 213 164   | e-mail: domino@cssbrno.cz

Denní stacionář Domino
Brno ostrá 1 Domino

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů, a to s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti. Služba usiluje o co nejvyšší míru samostatnosti uživatelů, o smysluplné využití volného času, podporuje a rozvíjí jejich zájmy, praktické dovednosti a pomáhá jim lépe se začlenit do společnosti. Osoby se zdravotním postižením ve věku 16-64 let, které jsou odkázány na pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vlivem lehkého, středně těžkého či těžkého stupně mentálního postižení, s vícenásobným tělesným postižením (částečně mobilní, s dopomocí druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek), či s přidruženými vadami, záchvatovým onemocněním (epilepsie) nebo s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová vada).

Ubytování a prostředí

Posláním denního stacionáře Domino je všestranný rozvoj uživatelů s kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra.

Stravování

Uživatelům poskytujeme stravování, které je zajištěno vlastní kuchyní. Kvalitní strava je připravována pod vedením nutričního terapeuta, který dohlíží na dodržování zásad zdravé výživy.

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 541 213 164
domino@cssbrno.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociálních služeb Brno
Web: http://www.css.brno.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Ostrá 2898/1, 616 00 Brno-Žabovřesky, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010