Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Písečná 5176, 430 04 Chomutov, Česko | Chomutov, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

Denní stacionář
Chomutov Písečná 5176

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Stravování

Strava je klientům podávána čtyřikrát denně, ve stanovené době výdeje.

Aktivizace, vzdělávání

Je k dispozici: Vybavená herna, specializovaná počítačová jednotka, místnost pro relaxační terapii (snoezelen) a bazální stimulaci, canisterapie.

Součástí zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením a altány.

Ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry, apod.

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

stacionáře denní

Kontakty

+420 474 661 063
jandova@soschomutov.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Web: www.soschomutov.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Písečná 5176, 430 04 Chomutov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010