hello world!

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, s.r.o.

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010