Život s Parkinsonem

Co pomáhá?

Pro život s Parkinsonem je kromě nasazení vhodných léků a pravidelné rehabilitace, potřeba pozměnit i mnoho faktorů každodenního života.

  • Je třeba odstranit překážky v práci i v bydlišti a okolí – pacientům se ztíženou chůzí, koordinací pohybu a třasem mohou dělat potíže obyčejné kliky či dveře na fotobuňku.
  • Pro zmenšení rizika pádu je třeba uklízet drobné předměty z podlahy, jako jsou boty či nářadí.
  • Vhodné je umístění protiskluzových podložek na dlaždice i do vany a pořízení stabilních křesel a židlí s opěrkami pro ruce, aby se zamezilo pádu.
  • Pokud nemocný trpí depresemi, což je časté, měl by kontaktovat psychiatra a pracovat se skupinou lidí se stejnými obtížemi.
  • Pravidelně trénovat mozek a procvičovat paměť, vědomosti i orientaci a věnovat se novým zájmům...
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010