Senioři za volantem

Povinné prohlídky od 60 let nařizuje zákon

České právní předpisy stanovují povinné pravidelné zdravotní prohlídky, kterých se musí senioři za volantem účastnit.

  1. Prohlídka nejdříve 6 měsíců před dovršením 60 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku
  2. Prohlídka nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku
  3. Prohlídka nejdříve 6 měsíců před dovršením 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku
  4. Prohlídka a další prohlídky jsou povinné každé dva roky po dovršení věku 68 let.

Pokud lékař zjistí nějaký zdravotní problém, může řidiči nařídit i dřívější prohlídku. Pokud lékař uzná, že je senior v dobrém zdravotním stavu, který mu umožňuje bez překážek zvládnout řízení motorového vozidla, předá řidiči doklad o zdravotní způsobilosti.

Lékaři seniorům překvapivě nezakazují řízení kvůli zhoršujícímu se zraku, ale kvůli různým neurologickým nemocem, které zasahují hybnost rukou a také samozřejmě mozek. Do této skupiny nemocí patří například demence, následky po mozkové příhodě, a nebo Parkinsova choroba. Smíření se s tím, že senioři už nebudou moci být soběstační, co se týká řízení, bývá často obtížné.

Platí, že pokud lékař shledá seniora neschopného řídit, je povinen to ohlásit příslušnému úřadu, který následně vyzve seniora, aby svůj řidičský průkaz odevzdal.

Lékařské prohlídky předepsané českou legislativou nejsou tak časté, aby odhalily všechny problémy. Některé zdravotní komplikace se mohou projevit skokově a lékař tedy nemůže s určitostí říci, že řidič bude schopen bezezbytku řídit motorové vozidlo až do další prohlídky. Problém je také v tom, že praktický lékař neobsáhne obvyklým vyšetřením všechny možnosti, které mohou řidiči bránit v bezpečné jízdě.

Vyhýbat se prohlídkám je bezohledné

V praxi to často vypadá tak, že senior lékaře uprosí o prodloužené potvrzení s příslibem, že bude jezdit jen v pátek na nákup. Za své seniory často lobují i rodiny, které by jinak měly o starost navíc. Toto je ale na svědomí každého lékaře, jestli na to přistoupí či nikoliv. Problémem je také fakt, že někteří senioři na prohlídky nechodí.

Pokud takového seniora za volantem přistihne policie a on jim nebude schopen předložit potvrzení od lékaře, čeká ho pokuta v hodnotě 5 000 – 10 000 Kč. Pokud způsobí nehodu, bude pojišťovna peníze vyplacené z jeho povinného ručení nakonec vymáhat po něm. A to mohou být miliony…

Na co si mohou senioři dávat pozor sami:

Léky a aktuální fyzická kondice

Při užívání některých léků může nastat jako vedlejší účinek snížená pozornost, malátnost nebo i zhoršení vidění. Tyto léky mají na příbalovém letáku uvedeno, že je není vhodné užívat při řízení motorového vozidla. Na tuto skutečnost by měl pacienta vždy upozornit lékař i lékárník. Důležité je sledovat momentální zdravotní stav. Žádný řidič, a zejména senior, by neměl sedat za volat, když není dostatečně odpočatý, je rozčílený nebo nemocný.

Zrak

Zhoršení zraku se ve vyšším věku vyhne málokomu. Je proto nutné sledovat, zda brýle, které řidič momentálně používá, stále vyhovují jeho potřebám. Zrak je snad nejnutnějším smyslem, který je při řízení vozidla využíván. Seniorům se také nedoporučuje řídit motorové vozidlo za tmy především z důvodu možného oslnění silnými reflektory. Pokud tedy nemusíte, za volat v noci raději nesedejte.

Psychické odolnost

Pro řízení vozidla je nutná také schopnost řešit nenadálé situace s chladnou hlavou. Někteří senioři mohou mít potřebu „vychovávat“ mladší účastníky provozu, jednat zbrkle a nepředvídatelně. Zde je možné poradit řidičům, aby se vyhýbali řízení ve špičce, kde není o stresové situace nouze.

Je to větší problém, než se může na první pohled zdát

Na českých silnicích se s platným řidičákem pohybuje bezmála 100 000 řidičů starších 80 let. Ačkoliv za volant mohou od 65 let jen s pravidelným potvrzením od lékaře, které dokládá, že je jejich zdravotní stav natolik v pořádku, že nejsou nebezpeční sobě, ale ani jiným, realita může být bohužel jiná.

Čísla mluví neúprosně. V Česku tvoří řidiči nad 70 let podíl nehodovosti celých 6% a toto procento stále stoupá. Podíváme-li se na řidiče nad 80 let, tak těch se v Česku pohybuje nad 100 tisíc. Všichni mají samozřejmě platný řidičský průkaz.

Řidiči kolem 70. roku života sice způsobí jen přibližně pět procent nehod, často jsou ale velmi vážné s velkými škodami. Dvojnásobně pak narůstá riziko, že skončí smrtelně. "Starší řidiči jsou mnohem dříve unavení, je tam nebezpečí mikrospánku. Hůř vidí, mají pomalejší reakce, ty následky jsou potom horší

Samotná regulace seniorského ježdění je velmi citlivé téma, neboť většina seniorů je na autě téměř závislá, obzvlášť když špatně chodí. Nutno podotknout, že ne všichni senioři nad 80 let nejsou čilí, ba naopak jezdí aktivně a rádi, nejsou tedy postrachem na silnici. Bohužel takto nelze hovořit o každém seniorovi.

S jistotou lze říci, že s věkem se zhoršuje rychlost reakce na nenadálou situaci a rychlá orientace v prostoru. Toto dokazují poznatky společnosti Besip, podle kterých senioři zaviní více havárií na křižovatkách, při změně směru jízdy a při nedodržení přednosti v jízdě. Další problém na silnici může způsobit to, že ač starší řidiči většinou více dodržují dopravní předpisy, jezdí často nižší rychlostí, než je povoleno a navíc více u středu vozovky. Čímž mohou velmi ztížit jejich předjíždění.

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010