Kompenzační pomůcky, předepsané lékařem

Předepsání kompenzační pomůcky

Většina kompenzačních pomůcek je hrazena zdravotními pojišťovnami, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám může, obdobně jako lék na recept, předepsat lékař na „Poukaz".  Dle typu pomůcky to může být lékař praktický (PRL) nebo odborný, nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační lékař (REH), ortoped (ORT) nebo geriatr (GER).

U některých typů kompenzačních pomůcek je navíc nutné schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny (RL).

Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně. Pokud Vámi požadovaná pomůcka hrazena není nebo je doplatek příliš vysoký, můžete požádat některou neziskových organizací o příspěvek na pořízení pomůcky, nebo využít služeb některé z půjčoven zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Kdo, co a na jak dlouho Vám může předepsat

Pomůcka | na jak dlouho | kdo předepisuje kompenzační pomůcky

Berle   |  2ks/2 roky  | PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV

Berle speciální  |  2ks/2 roky  |  PRL, DIA, INT, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA

Berle podpažní (1 pár/2 roky; PRL, DIA, INT, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA)

Chodítka  |  1 ks/5 let  |  PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV

Chodítka s vysokou oporou  |  1 ks/5 let  |  GER, NEU, ORP, ORT, REH, REV

Nástavce na WC  |  1 ks/3 roky  |  PRL, GER, NEU, ORT, REH, REV

Lůžka polohovací*  |  1 ks/10 let  |  PRL, GER, NEU, INT, ORT, REH

Matrace antidekubitní*  |  1 ks/3 roky  |  GER, CHI, NEU, ORT, REH

Podložky antidekubitní  |  1 ks/3 roky  |  GER, NEU, ORT, REH

Podložky polohovací od středního rizika dekubitů*  |  1 ks/3 roky  |  GER, NEU, ORT, REH

Vozíky mechanické standardní*  |  1 ks/5 let  |  PRL, DIA, GER, INT, NEU, ORT, REH, PED

Vozíky mechanické odlehčené*  |  1 ks/5 let  |  INT, NEU, ORT, REH, PED

Vozíky mechanické aktivní*  |  1 ks/5 let  |  NEU, ORT, REH

Vozíky mechanické bariatrické a dvouobručové*  |  1 ks/5 let  |  NEU, ORT, REH

Vozíky mechanické polohovací*  |  1 ks/5 let  |  INT, NEU, ORT, REH

Vozíky elektrické*  |  1 ks/7 let  |  NEU, ORT, REH

Zvedáky pojízdné*  |  1 ks/10 let  |  GER, NEU, ORT, REH, INT

Závěsy*  |  1 ks/3 roky  |  PRL, GER, NEU, ORT, REH, INT

Ortézy horní a dolní končetiny  |  1 ks/1 rok  |  CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL

Ortézy hlezenní  |  1 ks/1 rok  |  DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL

Pásy bederní  |  1 ks/1 rok  |  PRL, GER, CHI, NEU, ORP, ORT, PED, REH, REV, TRA, TVL

Ortézy bederní  |  1 ks/1 rok  |  CHI, NEU, ORP, ORT, REH, REV, TRA, TVL

SEZNAM ZKRATEK ODBORNÝCH LÉKAŘŮ

GER    geriatr
INT      internista
CHI      chirurg
NEU    neurolog
ORP    ortopedický protetik
ORT    ortoped
PED    pediatr
PRL     praktický lékař
REH    rehabilitační lékař
REV    revmatolog
TRA     traumatolog
TVL     tělovýchovný lékař

*  nutné schválení revizního lékaře (Žádanka o zvýšení úhrady)
U elektrického vozíku jsou nutná doplňující odborná vyšetření.

Nelze si vybírat

Z pojištění je hrazena nejméně ekonomicky náročná varianta pomůcky s ohledem na zdravotní stav jejího uživatele. V příloze zákona jsou navíc u většiny pomůcek uvedeny max. ceny. Pokud potřebujete pomůcku dražší, je tedy třeba argumentovat především tím, že tato pomůcka lépe odpovídá vašemu zdravotnímu stavu. Podle metodiky VZP je zakázán i takzvaný "souběh" - projeví se to např. u žádosti o mechanický a elektrický vozík, nebo polohovací postele a mechanického vozíku. Argument, že elektrický vozík nelze vždy používat i v interiéru, pojišťovny neberou jako směrodatný.

Často se také stává, že pojišťovna vydává na základě poukazu pomůcky již repasované (tedy nikoli nové, ale opravené po předchozím uživateli). Stává se to především v případech, kdy se jedná o starší, méně aktivní osoby a mechanické vozíky.

Opravy, údržba, výměna

V příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění je u každého typu pomůcky uvedena také tzv. směrná doba užití (viz tabulka nahoře). To v praxi znamená, že po této době můžete zkusit požádat o novou pomůcku. Není ale jisté, že ji dostanete -  pokud totiž revizní technik zjistí, že vaše pomůcka je ještě v dobrém stavu a lze ji ještě dále používat, výměna neproběhne. A pokud se vaše pomůcka poškodí ještě před uplynutím směrná doby užití, je pravděpodobné, že se pojišťovna pokusí pomůcku opravit, např. u vozíků pak hradí pojišťovna 90 % z ceny opravy.

Na pomůcky od pojišťovny už Úřad práce nepřispěje

Obce ani úřad práce nepřispívají na „zdravotnické prostředky“, hrazené z prostředků zdravotního pojištění. Proto nelze v rámci běžných příspěvků pro osoby s handicapem získat dofinancování pomůcky poskytnuté zdravotní pojišťovnou. Výjimku tvoří "nezdravotnické pomůcky", tedy např. schodišťové plošiny, schodolezy, apod.

Zpětné proplácení pomůcek

Proces získání pomůcky přes pojišťovny je totiž jiný, než když v obchodě koupíte pomůcku vy sami. Se zpětným přiznáním je problém i kvůli vlastnictví pomůcky. Zpětné přiznání finančního příspěvku od pojišťovny je možné pouze u "nezdravotnických pomůcek", na které přispěl Úřad práce.

V každém případě je dobré se na výše uvedené informovat u konkrétní pojišťovny.

Při úmrtí uživatele pomůcky

Co se týká kompenzačních pomůcek, které poskytla zdravotní pojišťovna (jedná se zejména o invalidní vozíky, zvedáky či polohovací lůžka), je zapotřebí co nejdříve – samozřejmě v rámci možností – kontaktovat dodavatele a domluvit se s ním na odvezení pomůcky či pomůcek. Může se stát, že pozůstalí nebudou vědět, která firma pomůcky dodala. Nejlepším řešením v takové situaci je obrátit se na zdravotní pojišťovnu, která potřebné údaje dohledá.

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010