Pobytová zařízení a exekuční srážky z důchodu

Exekuční srážky z důchodu u seniorů většinou nejsou důvodem pro odmítnutí žádosti o přijetí do Domova

Informace o tom, že pobytová zařízení sociálních služeb nepřijímají klienty s exekucemi, se rozhodně nezakládá na pravdě. Ano, už v žádosti o přijetí je třeba exekuce nahlásit. Je to logické - z důchodu uživatele jsou hrazeny náklady na ubytování, stravu a potřebné zdravotnické a ošetřovatelské pomůcky. Pokud jsou na důchod uživatele uplatňovány exekuční srážky, může být jejich výše na základě žádosti uživatele a zařízení upravena.

Výjimka – kdy nelze postihnout část důchodu srážkami

Dle ust. § 299 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v případě výkonu rozhodnutí/exekuce srážkami z důchodu fyzické osoby (invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého nebo sirotčího), která z tohoto důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu.

Ústavem sociální péče jsou podle zákona č. 108/2006 Sb. týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. V případě, že probíhá exekuce srážkami z důchodu a z tohoto důchodu je hrazen pobyt osoby v ústavu sociální péče, není třeba podat návrh na částečné zastavení exekuce k jednotlivým exekutorům. Pro tento případ existuje speciální formulář ČSSZ s názvem Hlášení o přijetí klienta, z jehož důchodu jsou prováděny exekuční srážky na výkon rozhodnutí, do zařízení sociálních služeb – aktuálně dostupný zde. Formulář vyplní klient společně s příslušným ústavem. Na jeho základě ČSSZ sama provede úpravu výpočtu srážek z důchodu, a to pro všechny případné exekuce, v nichž byl příkaz ke srážkám z důchodu vydán a doručen ČSSZ (týká se i exekucí do budoucna).

„Osvobodit“ potřebnou část důchodu od exekucí není tak snadné, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Výjimkou není ani to, že celý proces trvá i půl roku a sociálního pracovníka v domově stojí desítky dopisů a telefonátů.

Přehledný, tematicky vyčerpávající a přitom naprosto srozumitelný článek na téma exekucí jsme našli na webu organizace Člověk v tísni.  Z něj pochází i označená část textu výše. Doporučujeme přečíst celý.

 

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010