hello world!

Schodolez pásový

  • Pro přepravu osoby na vozíku po schodišti
  • Pohon baterií
  • Obsluha doprovodnou osobou
  • Skládá se ze dvou částí: upevňovacího sloupku a náhonového rámu
  • Vyjmutím upevňovacího sloupku se celý schodolez složí a dá se snadno přepravit
Kompenzační pomůcky indikuje lékař a jejich pořízení úplně nebo částečně hradí pojišťovna. Pomůcky lze krátkodobě zapůjčit. Potřebné informace najdete v našem článku a seznamu půjčoven v ČR.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010