Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Dlouhá 636, Bohosudov, 417 42 Krupka, Česko | Teplice, Ústecký kraj
Zřizovatel: Město

Pečovatelská služba
Krupka Dlouhá 636

Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Stravování

Pečovatelská služba zajišťuje obědy u smluvních dodavatelů.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Pečovatelská služba je organizační složkou města. Pečovatelská služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů pečovatelské služby na území města Krupky, vyjma území Fojtovice, Horní Krupka, Mohelnice a Habartice.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 417 861 334
pecovatelky.bilina@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Krupka
Web: www.pskrupka.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Dlouhá 636, Bohosudov, 417 42 Krupka, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010