Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: 439 75 Libočany, Česko | Louny, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst

Odlehčovací služby
Žatec cszp Libočany 28Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Prostory pro odlehčovací službu: společenská místnost, sociální zařízení, přípravna jídel, 4 třílůžkové pokoje a prostor zahrady.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Spádovou oblastí je město Žatec a jeho okolí v okruhu do 25 km.

Služba je poskytována v maximálním rozsahu tří měsíců.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 773 407 310
centrumsluzeb-zatec@centrum.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s.
Web: http://www.centrumsluzeb-zatec.wbs.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: 439 75 Libočany, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010