Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Janouchova 670/1, 149 00 Praha 11-Háje, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 10 míst

Odlehčovací služby
Praha 4 Janouchova 1Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

V Odlehčovacím centru jsou 2 čtyřlůžkové pokoje a 1 dvojlůžkový. Na každém pokoji je televize. Lednice je pak společná pro všechny uživatele ve společných prostorách zařízení.

Stravování

Strava je připravována našimi kuchaři v kuchyni, která je součástí budovy.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je zajištěna formou zdravotních sester. Do zařízení dochází praktický lékař dvakrát týdně. Do zařízení dochází pravidelně diabetolog a 1x měsíčně psychiatr.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Smlouvu o poskytování Odlehčovací služby je možné uzavřít na dobu maximálně 3 měsíců.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 267 990 151 – volba 2, 2, 1
+420 603 205 396
E-mail:
soc@jmsoc.cz
sociální pracovnice

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Soukromá společnost
Jihoměstská sociální a.s.
Web: http://jmsoc.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové
1

Vybavení pokojů

Signalizace přivolání pomoci
Televize

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Zájmová kuchyňka
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Janouchova 670/1, 149 00 Praha 11-Háje, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010