Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: 257 56 Neveklov, Česko | Benešov, Středočeský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

Odlehčovací služby
Tloskov 1Odlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Odlehčovací služby jsou poskytovány v objektu Pivovar. Celkový charakter ubytování je ryze rodinný a prostory jsou bezbariérové – přístup výtahem. Pro službu jsou určeny 1–2 lůžkové pokoje. Má k dispozici 2 vybavené kuchyňky pro možnost osobního vaření, pečení, atd.

Disponuje 4 koupelnami s WC (vana, sprchový kout, sprchovací box, sprchovací lehátko) a automatickými pračkami k osobnímu přepírání prádla.

Odlehčovací služba má 2 prostorné obývací pokoje s televizí, moderním nábytkem, interním telefonem a telefonem pro běžné volání. K dispozici také WIFI.

Odlehčovací služba kromě ubytovacích prostor využívá i prostory ateliérů, kavárny, bazénu, tělocvičny, farmy Skalka.

Aktivizace, vzdělávání

Muzikoterapie, bazénová terapie, bazální stimulace, komunikace (makaton, komunikační sešity,  piktogramy, obrázky, reálie) , ateliéry (textilní, keramický, truhlářský, kovoateliér).

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služba je poskytována celoročně mimo období od 21.12. do 1.1.

Služba se poskytuje pobytovou formou s limity minimálně 3 dny, maximálně 4 měsíce vcelku. Celková doba poskytované služby není v součtu kalendářního roku delší než 4 měsíce (122 dní)

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+42 317 740 104
E-mail:
muchinovav@tloskov.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociálních služeb Tloskov, Příspěvková organizace
Web: https://www.tloskov.eu/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové

Vybavení pokojů

Polohovací lůžko
Vybaveno nábytkem
Vlastní sociální zařízení

Vybavení objektu

Jídelny
Zájmová kuchyňka
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Bazální stimulace
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: 257 56 Neveklov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010