Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 342 01 Sušice, Česko | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Odlehčovací služba
Domov pro seniory, SušiceOdlehčovací služba je terénní. Je poskytována seniorům nad 65 let, se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 376 520 641
+420 602 524 705
E-mail:
pillerova@socialni-susice.cz
vedoucí pečovatelské služby


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Web: http://new.socialni-susice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 342 01 Sušice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010