Odlehčovací pobytové služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: K Šancím 50/6, 163 00 Řepy, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 13 míst

Odlehčovací pobytové služby
Domov pro seniory, ŘepyOdlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Služba zahrnuje rovněž fyzioterapii, usilující o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik chůze a pohybových schopností; a také všestrannou aktivizaci, například umožnění účasti na kulturních pořadech i imobilním pacientům.

Aktivizace, vzdělávání

Služba zahrnuje všestrannou aktivizaci, například umožnění účasti na kulturních pořadech i imobilním pacientům.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 770 142 020,
E-mail:
katerina.aubrechtova@domovrepy.cz
Sociální pracovnice, žádosti o přijetí


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Domov sv. Karla Boromejského
Web: https://www.domovrepy.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové
Třílůžkové

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Rehabilitace
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: K Šancím 50/6, 163 00 Řepy, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010