Odlehčovací služby v Domově U Vršovického nádraží

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10, Česko | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 8 míst

Odlehčovací služby v Domově U Vršovického nádraží
Domov u Vršovického nádraží, Praha 10, vjezdOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Součást Domova pro seniory. Kapacita 8 lůžek ve čtyřech dvoulůžkových pokojích.

Stravování

V Domově je výběr ze dvou jídel, které je vždy přizpůsobeno stravovacím návykům seniorů.

Klienti si mohou vařit ve společných kuchyňkách, které jsou v každém patře domova nebo také ve společné kuchyni, která je součástí aktivizačních místností domova nacházejících se v přízemí Domova.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Nepřetržitá 24 hodinová péče, včetně víkendů a svátků.

Aktivizace, vzdělávání

Uživatelé mohou využívat terapeutické místnosti: keramickou dílnu, tvůrčí dílnu, reminiscenční místnost s knihovnou, kuchyňku, tělocvičnu nebo relaxační místnost. Další aktivity se odehrávají ve společenské místnosti – nejrůznější přednášky, besedy, filmová a literární odpoledne, muzikoterapie, tréninky paměti aj.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností.

Uživatelé mají možnost zúčastnit se veškerého kulturního a společenského dění Domova

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 277 011 702
+420 731 652 375
E-mail:
unadrazi@csop10.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
Web: https://www.csop10.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Adresa zařízení: U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010