Odlehčovací služba POHODA 

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Ohrada 1864, 755 01 Vsetín, Česko | Vsetín, Zlínský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 4 míst

Odlehčovací služba POHODA 
Vsetín, Domov pro seniory HarmonieOdlehčovací služba je pobytová a je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Klientům poskytneme ubytování a stravu na dobu maximálně tří měsíců.

Průměrný věk klientů byl 83,8 let.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon
+420 571 437 846
+420 734 769 739
E-mail:
zralam@diakonievsetin.cz
sociální pracovnice Domova Harmonie


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Web: https://www.diakonievsetin.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Ohrada 1864, 755 01 Vsetín, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010