Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Pionýrů 242, Čekanice, 390 02 Tábor, Česko | Jihočeský kraj, Tábor
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst

Odlehčovací služby
Dům s pečovatelskou službou, Tábor, ČekaniceOdlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

5 jednolůžkových pokojů. Klienti mohou využívat služby a prostory Denního stacionáře.

Stravování

Strava je z Vývařovny pečovatelské služby.

Aktivizace, vzdělávání

Zájmové aktivity (aktivní a pasivní muzikoterapie, hobby dílna, hraní společenských her, výuka na počítači, bystření paměti, promítání filmů, čtení v kavárně, poslech hudby.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služba je poskytována především pro obyvatele města Tábora. Příjemci poskytovaných sociálních služeb mohou být i ostatní občané zejména z Jihočeského kraje.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 381 478 255
E-mail:
odlehcovaci.sluzby@gcentrum.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
G - centrum Tábor
Web: https://www.gcentrum.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Pionýrů 242, Čekanice, 390 02 Tábor, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010