Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 342 01 Sušice, Česko | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst

Odlehčovací služba
Domov pro seniory, Sušice

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována seniorům nad 65 let, se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Služba poskytuje stejné služby jako pobytová služba domova pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy. Nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců.

Stravování

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel a dvou svačin. Obědy jsou dováženy z Domu s pečovatelskou službou v Sušici.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V našem domově poskytují ambulantní zdravotní péči všeobecné sestry 24 hodin denně.
Praktický lékař k nám dochází 2x týdně, péči odborných lékařů zajišťujeme podle potřeb našich klientů.

Aktivizace, vzdělávání

Čas klientů naplňujeme bohatým kulturním programem, různými aktivitami (cvičení, kinokavárna, čtení, ruční výroba a mnoho dalších) a podporou mezigeneračních setkávání. V péči o naše klienty využíváme koncepty bazální stimulace, smyslové aktivizace, validace podle Naomi Feil a jiné.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 376 547 312
vetrakova@socialni-susice.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace
Web: http://new.socialni-susice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Zahrada
Ordinace praktického lékaře

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Bazální stimulace
Duchovní péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)

Adresa zařízení: nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III, 342 01 Sušice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010