Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, Česko | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 4 míst

Odlehčovací služba
Domov pro seniory, Náchod, MarieOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Pobyt na odlehčovací službě může být maximálně 3 měsíce za jeden kalendářní rok pro každého zájemce.

Ubytování a prostředí

Služba je provozována v Domově pro seniory Marie. Kapacita odlehčovací služby je 4 lůžka (1 dvougarsonka, 2 jednogarsonky).

Klienti žijí v samostatných bytových jednotkách s vlastním vybavením. Dle vlastního uvážení a aktuálního zdravotního stavu se mohou rozhodnout jaké ošetřovatelské, pečovatelské a další služby budou využívat.

Bytové jednotky mají vlastní sociální zařízení a jsou vybaveny kuchyňskou linkou.

Stravování

Stravu si může uživatel připravit sám nebo je mu nabídnuta dodavatelsky. Dodávka snídaní, obědů a večeří dle výběru uživatele je zajištěna smluvními dodavateli stravy.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Péče je zajištěna kvalifikovaným personálem z řad pečovatelek i zdravotních sester a je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, celoročně.

Aktivizace, vzdělávání

Kondiční cvičení na židlích s pomůckami, pravidelné středeční čtení, filmový klub, Kavárnička, kuželky, ruční práce, společenská hra Bingo, „Hrátky s pamětí“, soutěž v házení míčkem na cíl, klub společenských her a cvičení s padákem, AZ kvíz.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Po dobu pobytu v našem zařízení se senior může účastnit veškerého dění v Domově pro seniory Marie, služba je zajišťována stejným personálem.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 491 423 478
+420 736 490 344
E-mail:
stredisko.marie@messs-na.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městské středisko sociálních služeb MARIE
Web: http://www.messs-na.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)

Adresa zařízení: Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010