Odlehčovací služba Hospic Sv. Štěpána

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, Česko | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst

Odlehčovací služba Hospic Sv. Štěpána
Hospic Rybářské

Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

   

 • Pečujeme o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí.
 •  

 • Zastoupíme pečující osobu po dobu její nepřítomnosti.
 •  

 • Pečujícím tak poskytujeme čas a prostor k odpočinku nebo vyřízení nutných záležitostí.
 •  

 • Zajistíme vše, co by jinak poskytoval pečující nemocnému sám (přebalování, podávání stravy, koupel apod.)
 •  

 • Dojezdová vzdálenost je do 30 km od Litoměřic.
 •  

 • Je nutná přítomnost pečujícího 24 hodin denně (aby bylo komu "odlehčit")

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 731 604 052
domaci@hospiclitomerice.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Web: www.hospiclitomerice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010