Odlehčovací služby Chůvičky

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, Česko | Kroměříž, Zlínský kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace

Odlehčovací služby Chůvičky
Odlehčovací služba Barborka, pobytová, KroměřížOdlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Zázemí terénní služby Chůvičky je v prvním poschodí Domova pro zdravotně postižené uživatele Barborka.

Sociální služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Kromě Kroměříže dojížděly pracovnice poskytovat péči také do Bílan, Holešova, Počenic, Kvasic, Zborovic – Medlova a Nítkovic.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 602 659 671
E-mail:
krupkova@sskm.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Web: https://www.sskm.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010