Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: U Hvízdala 1327/6, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice, Česko | Jihočeský kraj, České Budějovice
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 4 míst

Odlehčovací služby
Domov pro seniory, Hvízdal, České BudějoviceOdlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

K dispozici jsou 4 lůžka ve dvoulůžkových pokojích.

Ubytování – hostinský pokoj - třílůžkový pokoj

Stravování

Domov má vlastní kuchyni. Poskytujeme 6 druhů diet.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Uživatelům je poskytována zdravotní péče, ošetřovatelská péče a psychosociální péče.

Lékařskou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé. Psychiatrickou péči je zajištěna 1x za 14 dní v pátek.

 

Aktivizace, vzdělávání

Hudební skupinka, Trénink paměti, Muzikoterapie, Tvořivá dílna, Sportovní odpoledne, Kroužek vaření a pečení, Reminiscenční terapie, Krásná v každém věku.

V nabídce nepravidelných, volnočasových aktivit je zařazena také canisterapie a zooterapie.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 388 905 129
+420 739 826 418
E-mail:
l.goldschmidova@domovproseniory-hvizdal.cz
sociální pracovnice příjem žádostí


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, příspěvková organizace
Web: http://www.domovproseniory-hvizdal.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Zahrada
Ordinace praktického lékaře
Pokoje pro návštěvy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Kadeřník/holič
Manikúra/Pedikúra

Adresa zařízení: U Hvízdala 1327/6, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010