Odlehčovací služba - Domov BETLÉM, Klobouky u Brna 

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, Česko | Břeclav, Jihomoravský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 2 míst

Odlehčovací služba - Domov BETLÉM, Klobouky u Brna 
Klobouky u Brna, Domov pro osoby se zdravotním postižením BetlémOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Pobyty poskytujeme zpravidla v délce 1 – 3 týdnů dle předem dohodnutého termínu. Máme jedno lůžko pro ženu a jedno lůžko pro muže. Hosté odlehčovací služby jsou zpravidla ubytováni na dvoulůžkovém pokoji, který sdílí s někým z trvalých obyvatel Domova Betlém.

 

 

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 519 420 573
E-mail:
betlem@betlem.org
Vedoucí služby


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Web: https://www.betlem.org/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010