Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují, Česko | Královéhradecký kraj, Náchod
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst

Odlehčovací služba
Nové Město nad Metují OÁZAOdlehčovací služby je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Maximální rozsah je 3 měsíce v roce.

Ubytování a prostředí

K dispozici je 5 jednolůžkových pokojů. Jedná se o dvě dvougarsoniéry se společnou předsíní a sociálním zařízením pro dva pokoje a jeden samostatný pokoj se sociálním zařízením na chodbě. Mimo pokoje jsou klientům k dispozici také: společná jídelna, knihovna, aktivizační dílna, tělocvična, společné prostory – zimní zahrady s posezením, společná terasa, zahrada apod.

Stravování

Obědy a večeře jsou zajištěny dodavatelsky. Strava je podávána v jídelně nebo v bytě klienta (podle klientovy volby). V případě potřeby zajistí poskytovatel stravování podle individuálního dietního režimu klienta.

Aktivizace, vzdělávání

Pečení, vaření, kvízy, soutěže, luštění, čtení a vyhledávání aktualit, výtvarné a pracovní bloky, oslavy narozenin ve spolupráci s rodinou, přednášky, koncerty, besedy, výlety, návštěvy výstav, hudební kroužek, procházky venku, pravidelné skupinové kondiční cvičení, individuální nácvik motoriky, chůze, edukace o používání kompenzačních pomůcek, udržování rozsahu pohybu, nácvik sebeobsluhy apod.

V případě potřeby zapůjčí poskytovatel klientovi na dobu pobytu potřebné kompenzační pomůcky,

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací služba MSSS Oáza je poskytována v nepřetržitém provozu celoročně. Služba však nezajišťuje nepřetržitou službu osobní asistence nebo trvalého dohledu u jednotlivého klienta.

Odlehčovací služba poskytuje pobytovou službu především obyvatelům Nového Města nad Metují a obcí správního obvodu Městského úřadu Nového Města nad Metují: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov - Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 491 470 476
+420 775 070 481
E-mail:
terenni.socialni@msss.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují
Web: http://www.msss.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové

Vybavení pokojů

Polohovací lůžko
Vybaveno nábytkem

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Zahrada
Ordinace praktického lékaře

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010