Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, Česko | Liberecký kraj, Česká Lípa
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Zákupy 500Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Původní bytovka po sovětské armádě byla zrekonstruována v roce 1993. V šesti vchodech panelového domu vznikl Dům s pečovatelskou službou se 48 byty zvláštního určení. V letech 1997 až 2002 byla k budově DPS přistavěna nová budova Domova důchodců pro 35 klientů v 19 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových pokojích. První obyvatelé DD se nastěhovali v červnu 2003. Kuchyně přistavěná k DPS, slouží hlavně pro zajištění celodenního stravování klientů v DD.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům s pečovatelskou službou má 48 bytových jednotek s maximální kapacitou až 96 osob. Všichni uživatelé mají na užívání bytu v DPS řádnou nájemní smlouvu uzavřenou s Městem Zákupy.

Žádosti o přijetí do DPS jsou k dispozici u sociální pracovnice nebo u ředitele organizace. Lze je podat osobně nebo poštou na výše uvedené adrese. Na základě návrhu ředitele organizace, rozhoduje o přidělení bytu Rada města Zákupy.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 487 874 907
+420 487 857 240
kourimska@ddzakupy.cz
zakupy@rk-kouba.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Zákupy
Web: https://www.zakupy.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010