Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Granátová 1897, 511 01 Turnov, Česko | Liberecký kraj, Semily
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Turnov Granátová 1897Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V tomto domě zajišťují Zdravotně sociální služby Turnov pečovatelskou službu.

Byty jsou malometrážní ( garsonky a byty 1+1) a jsou v majetku města Turnov. Zájemce se do nich stěhuje na základě uzavřené klasické nájemní smlouvy. Žádost si mohou podat občané z Turnova, žadatelé ze spádových oblastí Turnova, žadatelé, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky.

Zájemce se do nich stěhuje po schválení sociální komisí a uzavření nájemní smlouvy s bytovým odborem Města Turnov.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 481 322 410
j.cejkova@zsst.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
MĚSTO TURNOV
Web: https://www.turnov.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Granátová 1897, 511 01 Turnov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010