Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou, Česko | Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Světtlá U rybníčku 1044Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatelů. Ambulantní služba je poskytovaná ve Středisku osobní hygieny na adrese: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou.

Pečovatelskou službu poskytujeme občanům na území města Světlá nad Sázavou a mikroregionu Světelska.

Dům je v majetku města. O umístění občana do DPS rozhoduje, na základě doporučení Komise sociální, zdravotní a pro výběr obyvatel do DpS, Rada města Světlá nad Sázavou. Žádosti přijímá odbor školství, kultury a sociálních věcí, patro, kancelář č. 307, nám. Trčků z Lípy 18, 582 01 Světlá nad Sázavou.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 734 383 511
+420 569 496 690
kukakova@scsvetla.cz
cipova@svetlans.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Světlá nad Sázavou
Web: https://www.svetlans.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla

Adresa zařízení: U Rybníčků 1044, 582 91 Světlá nad Sázavou, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010