Domov svatého Norberta

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, Česko | Olomouc, Olomoucký kraj
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 17 míst

Domov svatého Norberta
Olomouc DPS Nám. Sadové 152Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Domov je tvořen 6 bezbariérovými byty s pečovatelskou službou celkem pro 8 seniorů nebo handicapovaných v I.NP, a 9 v pokoji v II. NP

Aktivizace, vzdělávání

S ohledem na zdravotní handicapy je pro uživatele stále obtížnější účast na celodenních akcích. Vyhovují jim aktivity v blízkosti Domova nebo přímo akce uskutečněné v Domově a v prostorách Norbertina: grilování v přilehlém koutu dvora, akce na zahradě, posezení v pergole.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 585 155 097
+420 585 385 466
E-mail:
polednova@premonstratky.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek
Web: http://www.premonstratky.cz
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Kadeřník/holič
Manikúra/Pedikúra
Rehabilitace/Wellness

Adresa zařízení: nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010